Qui som

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), entitat cívica veïnal creada l’any 1984 treballa al servei dels ciutadans i ciutadanes de Badalona per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutat. Agrupa a prop de 45 associacions de veïns i veïnes dels barris de Badalona i participa en els temes de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència. Així mateix, col·labora amb l’activitat d’aquestes associacions en campanyes i activitats concretes que requereixen d’un recolzament com també mediant en cas de conflictes o disputes d’interessos concrets entre els associacions federades.
Junta
El 19 de febrer del 2014, es van celebrar a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB) les eleccions per una nova junta pel període, 2014 – 2017. La Junta que va ser elegida el 5 de març per les entitats veïnals adherides a la federació va quedar constituïda per:
                       President:       Sigfrido Ramos Esteve
         Vicepresident 1º:      Cayetano García Celada
         Vicepresident 2º:      Antonio Flores Fernandez de Córdoba

                         Secretari:     Joan Carles Lacruz Exposito

             Vicesecretària:     Montse Carcía Morales

                          Tresorer:     Joan Pujol Sánchez

                              Vocals:     Albert Borràs i Prat

                                                   Antonio Moreno Sánchez

                                                  Eduardo Ramos Rodríguez

                                                  Luís Moreno Lozano

                                                  Manuel Baena Moreno.

Principis i Filosofia
·          Independència de tots els partits polítics i administracions.
·          Transparència en la gestió i els objectius.
·          Obertura a tota la societat badalonina (vingui d´on vingui).
·          Recepció i impulsió a la participació de tothom.
·          Construcció de debat positiu enfocat a la construcció i consecució dels objectius.
·          Recolzament i suport d’aquelles iniciatives que cerquen la justícia.
·          Refús de l´incivisme (respectant la convivència veïnal, l’espai públic i els veïns i veïnes) i de qualsevol mena de violència (de gènere, raça, creença, etc.).
·          Respecte vers la diversitat d’opinions i punts de vista, tot valorant-lo com una font d’enriquiment i creixement col·lectiu.
Objectius
a)      Amb els més desfavorits
·         Donar suport a la lluita contra els desnonaments abusius (no contra l’ocupació mafiosa de pisos).
·         Defensar un habitatge digne i contra l’abús de les entitats financeres.
·         Recolzar les accions contra l´atur i per a un treball digne.
·         Plantejar una alternativa digna al banc d’aliments (p.ex.: eliminar la cua per a recollir-los introduint-hi la gestió dels Serveis Socials; crear un carnet d’aliments en conveni amb les grans superfícies, etc.).
·         Incidir i reclamar pressupostos participatius i equilibrats amb les necessitats més prioritàries.
b)      Pròpies com a federació de veïns i veïnes
·         Reclamar l’execució dels equipaments i serveis acordats per l’anterior govern de la Generalitat a la nostra ciutat (centres educatius, sanitaris, etc.).
·         Reclamar una educació i una sanitat pública de qualitat,
·         Proposar un nou pla d’equipaments de ciutat, resultat de l’aportació de la ciutadania mitjançant un procés obert, col·lectiu, participatiu i democràtic, tot ajustant-se a la realitat i a les necessitats.
·         Defensar l’augment de recursos destinats a l’ensenyament i a la sanitat públics, alhora que es demana més implicació dels professionals i major respecte dels pares i mares vers els/les educadors/es.
·         Donar suport al NO trencament de la immersió lingüística.
·         Impulsar espais de participació col·lectiva ciutadana més democràtics i participatius construïts al voltant del diàleg respectuós.
·         Impulsar la descentralització dels equipaments de la ciutat cap els barris, “Una altra Badalona és possible” (no s’han d’ensarronar els pilars de Badalona si un equipament important es porta a un o altre barri).
·         Proposar la transformació de l’autopista que divideix Badalona, remodelar aquesta via de circulació.
·         Impulsar campanyes per lluitar contra l’augment abusiu dels serveis bàsics essencials; llum, aigua i gas. Així com defensar un altre model de gestió energètica, més sostenible i equilibrat.
Metodologia
·               Introduint la horitzontalitat i la transversalitat en les seves gestions i consensuant d’una forma assembleària amb les nostres AVV adherides els objectius marcats.
·               Generant el diàleg constructiu com a eina de treball.
·               Fomentant la creació de comissions de treball, obertes a entitats, associacions i veïns i veïnes de la ciutat.
·               Potenciant el treball en xarxa.
·               Facilitant el contacte entre FAVB – A.V.V – entitats – veïns i veïnes, a través de reunions i trobades a les diverses seus o locals. Descentralitzant el nostre espai de reunió.
·               Establint un nou marc comunicatiu amb el govern municipal, partint d’unes relacions assertives per ambdues parts per tal d’arribar al màxim consens social (construir un present i un futur millor entre tots).